14

Proherní mafie se probouzí - díl 2.

Odpověď zastupitelů za můjLanškroun na dopis představitele skutečné "proherní mafie"

Lanškrounským zastupitelkám a zastupitelům, tajemníkovi MÚ Lanškroun

V Lanškrouně 26. ledna 2014

 

Stanovisko zastupitelů MůjLanškroun k žádosti Ing. P. Vrzáně, SPELOS z.s.p.o o projednání změny vyhlášky zakazující proherní automaty na území města

Vážené zastupitelky a zastupitelé, pane tajemníku,

17.ledna t.r. se na nás, lanškrounské zastupitele, obrátil Ing. Petr Vrzáň, výkonný ředitel Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů a dalších her (SPELOS z.s.p.o.) s výzvou, abychom s ním zahájili jednání o možnosti projednání změny obecně závazné vyhlášky města Lanškroun č,.3/2013, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města.

Ing. Vrzáň ve výzvě mimo jiné prorokuje takové důsledky vyhlášky, jako rozmach nelegálních heren, v té souvislosti používá slova jako „mafie“, a dále celkem podrobně popisuje, jak takové nelegální herny fungují. Dále zpochybňuje schopnost represívních složek účinně zasáhnout. Jeho cílem je opětovné povolení činnosti několika heren.

K osobě Ing. Vrzáně uvádíme, že než se dal do služeb SPELOSu, pracoval také coby tehdejší vedoucí Odboru státního dozoru nad sázkami a loteriemi na Ministerstvu financí ČR, což je orgán, který měl hazard regulovat. Místo toho MF po přijetí lanškrounské vyhlášky č. 4/2007 resp. její novely č. 6/2007, která omezila provozování automatů (typu VHP) jen na dvě provozovny, povolilo v jiných (!) provozovnách dalších 54 automatů (VLT).

Text výzvy Ing. Vrzáně považujeme celkově za zastrašující, argumenty za jednostranné a zavádějící. S nelegálními hernami si Policie ČR dokáže běžnou cestou poradit a ukončit jejich provoz (několik případů z r. 2012, v r. 2013 nebyly nelegální herny nahlášeny). Provozování nelegální sítě heren vyžaduje získat herní a další infrastrukturu, což se neobejde bez zkušeností a kontaktů – snad od stávajících (končících) provozovatelů heren? Jinou možností za oficiálně zrušené herny uvádí hraní hazardních her přes internet. Ovšem skutečně problémoví hráči a gambleři se k internetovému hraní jako substituci budou dostávat velmi těžko, neboť bez platební karty si nezahrají. Tu drtivá většina z nich nemůže mít, neboť mají na krku v důsledku nezvládaných dluhů exekuce.

Za snahou provozovatelů proherních automatů o legalizaci jejich podnikání vidíme pouze jejich snahu o zisk bez ohledu na lidské osudy. Při vší úctě ke svobodné volbě každého jednotlivce však také vnímáme důsledky této volby u těch, kteří svou závislost nezvládají a do svých problémů nedobrovolně zatahují další osoby (rodinné tragédie, kriminalita...). Přitom jednou z důležitých podmínek pro odvyknutí závislosti je, aby léčená osoba neměla možnost přijít do kontaktu s prostředím a lidmi, kteří by mohli ohrozit rozhodnutí nehrát (třeba při cestě do/ze školky se svým dítětem). A právě k tomu „nulová tolerance“ heren ze strany obcí napomáhá. Více o léčbě závislosti v dokumentu PhDr. Zdeňky Košatecké, Co s gamblerstvím aneb jak vyhrát nad hraním, ke stažení http://www.gamblerstvi-chci-prestat.cz/gamblerstvi_clanky.html

Vážené kolegyně a kolegové, dne 22.května 2013 se nám podařilo hlasy všech 19 přítomných (Baborák, Bednář, Bernášek, Borkovcová, Dušková, Dvořáček, Janouch, Kment, Kolomý, Krajči, Košťál, Krč, Maixner, Popelář, Roller, Sychra, Švarc, Švarcová, Vetchý) jednomyslně přijmout vyhlášku, která hazard v našem městě zakazuje. Nespatřujeme žádný důvod, proč tuto vyhlášku měnit.

Jako reakci na výzvu o projednání změny vyhlášky požadujeme na program nadcházejícího jednání ZM zařadit následující dva body:

1. Projednání výzvy SPELOS z.s.p.o., k jednání o možnosti projednání změny obecně závazné vyhlášky města Lanškroun č.3/2013

navrhujeme přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města se seznámilo s výzvou Ing. Petra Vrzáně, výkonného ředitele Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů a dalších her SPELOS z.s.p.o., k jednání o možnosti projednání změny obecně závazné vyhlášky města Lanškroun č.3/2013, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města, a rozhodlo výzvu odmítnout.

Zodpovídá: Ing. Havliš (sdělit usnesení ZM vyzyvateli), termín do (+ týden po konání ZM)

Přílohy:

  1. e-mail Ing. Vrzáně, SPELOS z.s.p.o, s výzvou k jednání

  2. Zamítavé stanovisko zastupitelů MůjLanškroun (tento dokument)

  3. článek Co s gamblerstvím aneb jak vyhrát nad hraním, PhDr. Zdeňka Košatecká, ke stažení http://www.gamblerstvi-chci-prestat.cz/gamblerstvi_clanky.html

2. Zpráva o kontrole dodržování vyhlášky č.3/2013, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města a o aktuálním stavu počtu VHP, VLT a podobných přístrojů

Bez návrhu na usnesení.

Zastupitelstvo města se seznámilo se zprávou tajemníka MÚ o kontrole dodržování vyhlášky č.3/2013, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města a o aktuálním stavu počtu VHP, VLT a podobných přístrojů.

Příloha: Zpráva obsahující informace s aktuálností k době přípravy podkladů (tj. k datu cca 14 dní před jednáním ZM) v členění:

  1. zda je vyhláška dodržována,

  2. jak je její dodržování kontrolováno, jak často a kým,

  3. pokud, tak ve kterých provozovnách na území města se ještě nachází tzv. videoloterijní terminály, výherní hrací přístroje, ruleta a podobné přístroje,

  4. jaké kroky jsou podnikány nebo budou podniknuty k ukončení jejich činnosti, do kdy a kým.

  5. zda a kdy Ministerstvo financí v první instanci zrušilo v Lanškrouně nějaká povolení pro provozování automatů. Pokud se konalo odvolací řízení, zda se ho za město někdo zúčastnil nebo jak jinak město konalo (kdo, kdy, co vykonal).

V případě, že by nadpoloviční většina zastupitelů požadovala prezentaci či jednání s představiteli hazardní lobby, budeme požadovat, aby taková prezentace byla veřejně přístupná a aby se jí zúčastnili i odborníci na problematiku „z druhé strany“, přičemž jsme připraveni jejich účast zajistit.

S pozdravem

zastupitelé za MůjLanškroun:

Tomáš Janouch

Jan Kolomý

Roman Krajči

Radim Vetchý

 

PS: Doplnění pro zájemce - velká debata o hazardu, včetně zpovědi bývalého hráče, byla vysílána dne 22.1.2014 na ČT24, v archivu ČT viz:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10779098077-hazard-zblizka/414231100292001/


 

Na závěr pár grafických faktů z ministerstva financí svědčících o úpadku "starých" proherních automatů

a naopak o raketovém růstu proherních "videoterminátorů"

 

 

Pohled na tabulky a kalkulačka Vám postačí na to, aby člověk věděl kam podle diskutujícího v prvním díle toho tématu mizí část našich daní, přetvořených státem na dávky pro "potřebné".

Dobré odpoledne

Roman Krajči

PS.: Samozřejmě existují ještě jiná často i národní řešení problematiky proherních automatů.

Jedno italské (tedy spojující smutné i zábavné a možná i inspirující) připojuji

 


Více článků k tématu aneb Kam dál?


Bulvár pro pocestné

Karel

26 II 2014

Dvě poznámky k tématu:
Zákaz hazardu by měl být mj. i v zájmu většiny lanškrounských podnikatelů. Pokud totiž gembler nenahází peníze do černé díry, mohl by za ně koupit třeba chleba, mléko, hračky pro děti anebo aspoň pivečko. Jejich výroba zaměstná mnoho lidí. Hazardem vznikne jen zisk 25 mld ročně, za nímž není žádná hodnota/práce a "normální" podniky mají o to snížený odbyt.
A spíš jen pro zajímavost - k osobě pana Vrzáně. Kdysi býval poslancem za SPR- RSČ.

Tomáš Janouch

25 II 2014

Výzva P. Vrzáně, aby zastupitelé přehodnotili současnou nulovou toleranci automatů ve městě, respektive náš návrh ji odmítnout (viz článek), je na programu jednání středečního zastupitelstva (26.2. 16:00 D. Třešňovec - U Zlatky). Navíc se ve městě objevila petice -nepetice proti hazardu v La, přijde i její autor (autoři) ?


vydává: roman fantozzi krajči • vychází v nákladu minimálně 10.000.000 výtisků • všechna práva vyhrazena
sazba a programování: schembera.cz • tisk: grafické studio 555 • kontakt: info@romankrajci.cz