16

Vážení budoucí zastupitelé a radní aneb první reklamce v dějinách státní správy – díl 2.

Minule jsem skončil tím, že jsem hledal svou speciální klávesnici, která mi cenzuruje sprostá slova. Už jsem ji našel a proto jsem dnes mohl poslat

.... do města zmiňovanou první reklamaci  v dějinách státní správy v Lanškrouně (samozřejmě přeháním - jedná se o pouhé odstoupení od smlouvy za výkon samosprávy).

Vycházím z faktu, že ve smlouvách  a v elektronických službách ještě více má zákazník právo za určitých podmínek odstoupit, zvlášť pokud nedošlo k dodání výrobku či služby.

 

Znáte to. Koupíte si elektronicky (příkladem přes e-obchod) věc - příkladem televizi. Zaplatíte za ni a pokud vám nevyhovuje - třeba kvůli barvě nebo že zvuk jde a obraz chvíli jo a chvíli ne  - můžete zboží vrátit. Důvody pro odstoupení jsou jen vaše věc a nemusíte je uvádět.

 

Mně se stalo něco podobného jako s tou televizí - se zvukem a obrazem.

 

Poslali mi deset souborů, za jejichž vyhledání jsem zaplatil a když jsem je otevřel, zjistil jsem že některé jsou poškozené - zmizely kusy textu. Konkrétně ze souborů:

 

Částečné zpětvzetí žaloby k EPR 98292-2012_Redigováno.pdf

žaloba EPR 98292-2012_Redigováno.pdf

žaloba ČSOB_Redigováno.pdf

žaloba užívání radnice_Redigováno.pdf

 

Jako příklad uvádím následující výřez

 

Takže jsem napsal na město.

 

Abych Vás nenudil celým textem, zveřejňuji zde pouze nejzajímavější pasáže. Jinak celý text, který obdržela rada města Lanškrouna, tajemník města Lanškrouna a starostka města Lanškrouna obdrželi najde zde.

 

Takže jdeme na to - plichotím sám sobě svou vlastní citací:

 


...

 

K mému „nepřekvapení“ (znám „schopnosti“ a „práci“ některých úředníků města včetně tajemníka) jsem neobdržel to, o co jsem žádal a to, za jehož údajné vyhledání jsem zaplatil. Navíc obdržené dokumenty dokladují lži ze strany tajemníka nebo lži ze strany podřízených osob.

 

1) Zaslaný dokument Částečné zpětvzetí žaloby k EPR 98292-2012_Redigováno.pdf neobsahuje pro mne z nepochopitelných důvodů informace o žalovaném.

Ten kdo provedl či nařídil provést odstranění části požadovaných informací z poskytnutého dokumentu porušil zákon o svobodném přístupu k informacím tím, že nedodržel § 15 zákona 106/1999 který zní

 

Rozhodnutí

 

(1) Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle § 14 odst. 2 nebo podle § 14 odst. 3 písm. b). Je-li povinným subjektem obec, vydává rozhodnutí obecní úřad.

 

(2) Rozhodnutí musí obsahovat označení povinného subjektu, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka povinného subjektu s uvedením jména, příjmení a funkce.

 

(3) Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

 

(4) Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

2) žaloba EPR 98292-2012_Redigováno.pdf neobsahuje pro mne z nepochopitelných důvodů informace o nájemci městské nemovitosti.

 

Ten kdo provedl či nařídil provést odstranění části požadovaných informací z poskytnutého dokumentu porušil zákon o svobodném přístupu atd.

 

3) žaloba ČSOB_Redigováno.pdf neobsahuje pro mne z nepochopitelných důvodů informace o žalovaném

 

Ten kdo provedl či nařídil provést odstranění části požadovaných informací z poskytnutého dokumentu porušil zákon o svobodném přístupu atd.

4) žaloba užívání radnice_Redigováno.pdf neobsahuje pro mne z nepochopitelných důvodů informace o žalobcích

 

Ten kdo provedl či nařídil provést odstranění části požadovaných informací z poskytnutého dokumentu porušil zákon o svobodném přístupu atd.

 

Tímto si tedy opětovně stěžuji na práci tajemníka města Ing. Šebrleho, který jak vidno z faktů, osobně nezná či nedodržuje zákony této země či evidentně není schopen k dodržování zákonů přimět ani své podřízené.

 

Zároveň si stěžuji na práci tajemníka města Ing. Šebrleho, který mi ve svém Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čj.: MULA 28091/2014 dne 21.8.2014 tvrdí, že opětovně cituji

 

„ … Informace byly vyhledávány ve čtyřech šanonech dokumentů o šířce cca 10 –15 cm. Za účelem poskytnutí požadovaných informací bylo vyhledáno 10 dokumentů, které jsou připraveny k předání.“

 

„ … Požadované  informace  Vám  budou  zaslány  bezprostředně  po  zaplacení  úhrady.“

 

Přitom příkladem dokument s označením Poddlužnická žaloba 2.pdf dokazuje, že požadované informace nebyly připraveny k předání dne 21.8.2014 (datum vytvoření Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb), ale až o téměř dva měsíce později !!!.

 

 


 

Z prosté logiky – z rozdílu mezi datem zaslání Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čj.: MULA 28091/2014 a datem skutečného vytvoření dokumentu – připravenosti poskytnout informaci – plyne jednoznačný závěr, že tajemník města Ing. Šebrle uvádí nepravdivé informace – a protože už po několikáté – po mém prostě zase lže.

 

Zákonná ustanovení v předchozím textu uvádím opakovaně z důvodů, že se snad příslušní úředníci naučí jejich opakovaným čtením (staré dobré heslo „Opakování – matka moudrosti“) postupovat vůči občanům naší země dle zákonů a ne na základě skutečně nevím čeho.

 

Citace z Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čj.: MULA 28091/2014 v předchozím textu uvádím opakovaně z důvodů, že se snad tajemník města naučí nelhat občanům alespoň na oficiálních dokumentech našeho města nebo se naučí řídit své podřízené ke shodě jejich údajné pracovní činnosti se zákony.

 

Protože jsem neobdržel ani po zaplacení požadované částky za údajné mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací několika rozsudků a žalob všechny požadované informace žádám o vrácení plné částky 520,- Kč na účet, ze kterého byla tato částka mnou poukázána.

 

Plnou částku požaduji z důvodů, že:

  • z Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čj.: MULA 28091/2014 není vůbec patrné, kolik času a kdy trvalo vyhledání jednotlivých mimořádně rozsáhle vyhledávaných informací, které jsem neobdržel.
  • ani v soukromo-právních vztazích nikdy neplatím za zmetky či neschopnost, natož pak za neschopnost osob ze státní správy či samosprávy, jež berou mzdu za údajnou práci pro mne z mých daní.

Abych nezůstal nic dlužen a naplnil charakter odstoupení od smlouvy – vrácení vzájemných plnění (já zaplatím za něco a město mi to po zaplacení poskytne) - vracím dnes zpět všechny informace stejnou formou jakou jsem je obdržel, za jejichž vyhledání jsem zaplatil abych posléze zjistil, že to jsou minimálně zmetky.

 

 

V souvislosti s předchozím doporučuji vedení města se pro příště vybodnout na výdajové nesmysly typu „Projekt Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun“ za milióny korun z veřejných rozpočtů a statisíců korun přímo z toho našeho městského.

Jak vidno, užitek pro město 0 Kč.

Schopní dělají dál svou práci dobře jako před tím a NESCHOPNÍ zůstali NESCHOPNÝMI.

 

 

Roman Krajči

.........................................................

zasláno datovou schránkou


 

Přiznejme si ale, milí čtenáři, když se nad předchozím dějem důkladně zamyslíme, je jejich chování je logické a vlastně bych je měl jako řádný hospodář chápat.

 

Když totiž může město proplácet faktury za neudělanou práci (viz příkladem kauza proplacení faktury za neexistující anketu kanceláří  tajemníka a starostky a takových příkladů doložím mnohem víc), tak se zákonitě musí ušetřit jinde - takže Krajčimu to pěkně naúčtujeme, něco mu oficiálně nalžeme a pak mu pošleme pěkně zabalené kulové ….. .

 

Hezký večer

 

Roman Krajči

pouhý občan

 

PS 1 .: Co myslíte, dostanu své peníze zpět? Moc na to nespoléhám, takže dělám i další kroky.

 

PS 2 .: Cítím to v kostech. Věřte tomu. Dosluhující parta se nepoučí a zase se mnou zkusí vydrbat. A bude veselo až soudno, protože už teď vím, jak budou argumentovat, pokud se do toho pustí.

PS 3.: Vážení budoucí zastupitelé. Doufám, že vaše - naše - moje nové vedení města nebude následovat kurz toho současného, že si udělá rychle a radikálně pořádek na úřadě a že já budu moci urychleně dokončit své dvě rozdělané věcičky a tak definitivně skončit s kritikou blbosti a posměšky neschopnosti slovy mého slovenského kamaráda, který jako já tak dlouho mořil svoji městskou vrchnost až ji na rozdíl ode mne umořil a svůj kritický web ukončil “Netreba, odchádzam”.  Dopřejte mi tedy plného politického důchodu.


Více článků k tématu aneb Kam dál?


Bulvár pro pocestné

Tomáš Janouch

12 XI 2014

A kéž do města nelezou lidi, kteří svou neschopností způsobují, že město platí v prohraných sporech a exekucích miliony a statisíce za jimi udělané chyby.

karel novak

25 X 2014

a kez do mesta nelezou lidi nesoudni podavajici trestni oznameni na kde koho za kde co kteri svou neschopnosti dokazuji jak maly je cesky clovek tim doufam ze koalice se stranou ANO bude jenom zoufalstvim

Karel

23 X 2014

Pane Janouch, vy mne překvapujete svou neznalostí reality. Před volbama zveřejnit průsery do kterých je namočenej i on jako bývalý místostarosta? Kde to žijete - tohle je Lanškroun - černoprdelnickomodroptákové hnízdo, kterému neschopní a všehoschopní, jak někdo psal na Lanškrounsku, vládnou už hodně dlouho.

Pane Krajči, co je pravdy na tom, že se pro Košťála narychlo hledá místo na úřadě, protože ho nikde v lesích ani zvěř nechce?

Tomáš Janouch

23 X 2014

Nevím co je tajného na tom, koho město zažalovalo (viz vymazané údaje), když se jedná o podanou žalobu, o které již protistrana ví... Nebo že by si město nebylo s důvody pro podání žaloby jisté? Dále je neuvěřitelné, jak úřad/tajemník/právnička opakovaně vzdorují ... Krajští úředníci by již také měli ocenit svůj čas tím strávený a našim úředníkům ho vyúčtovat.

Jaroslav Kužel

21 X 2014

Kéž do vedení města kandidují a kéž město řídí lidé, kteří budou chtít využít občany a jejich potenciál a hledat řešení.
Kéž do vedení města nekandidují anebo nejsou zvoleni nebo jmenováni lidé, kteří zatajují informace nebo hledají problémy místo řešení a hrají si na úředníky a na zákony.
Bude líp ... -) ...


vydává: roman fantozzi krajči • vychází v nákladu minimálně 10.000.000 výtisků • všechna práva vyhrazena
sazba a programování: schembera.cz • tisk: grafické studio 555 • kontakt: info@romankrajci.cz