16

Vážení budoucí zastupitelé a radní aneb první reklamce v dějinách státní správy – díl 1.

Nebudete tomu možná věřit, ale jdu asi jako první občan reklamovat služby, které mi město poskytlo a zároveň neposkytlo. Sice jsem už ...

... v „politickém důchodu“, o lokální politiku se zajímám v mezích mírně vyššího občanského normálu (po deseti letech aktivismu mám přece jen strach z případného absťáku), ale přece jen ponechal jsem si k zábavě a dokončení dvě záležitosti ohledně města, které považuji za natolik významné, že jsem ochoten v nich pokračovat s plným nasazením až do jejich konce.

Jednou z nich je i má prehistorická žádost o informace ve věci obchodních soudních sporů města.

V polovině března 2014 – tedy před 7 měsíci - jsem požádal městečko střediskové o kopie  žalob  a rozsudků v soudních sporech mezi Městem Lanškroun a Gurman Lanškroun s.r.o., Gurman S s.r.o., Jan  Minář,  Ivan  Žíla  a  ČSOB.

Bohužel musím konstatovat, že do dnešního mi nebyly všechny informace poskytnuty a dokonce to došlo tak daleko, že musím konstatovat, že tajemník města ing. Šebrle buďto lže a nebo jeho neschopnost vést úředníky k dodržování zákonů dostoupila ke krajní hranici obecné tolerance.


Všechno to kolem avizované reklamace začalo tím, že mi městský úřad vypočítal částku 520,- Kč jako náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací několika rozsudků.

Tato částka mi připadala neodůvodněná, přehnaná a tudíž neoprávněná a tak jsem podal odvolání.

Krajský úřad mi částečně vyhověl a vrátil to Šebrlovi ať mne netahá za nos a udělá zdůvodnění pořádně.

Tajemník města zdůvodnění přepracoval a toto mimořádné rozsáhlé vyhledávání a jeho cenu odůvodnil dle úřadu tím (cituji):

„ … Informace byly vyhledávány ve čtyřech šanonech dokumentů o šířce cca 10 –15 cm. Za účelem poskytnutí požadovaných informací bylo vyhledáno 10 dokumentů, které jsou připraveny k předání. … Na tuto  činnost  byl  vynaložen  čas starostky v trvání 2 hodin a právničky v trvání 2 hodin, celkem tedy 4 hodiny.“

Krajskému úřadu se toto zdůvodnění již líbilo a oprávněnost výše úhrady i zdůvodnění uznal.

Mně samozřejmě ne – jsem účetní a vím za jak dlouho co najdu.


Ale pak mi docvaklo, že je tajemníkova kalkulace je možná správná z hlediska doby vynaložení.

Když si totiž uvědomím, že naše p.s. nejen že mimo jiné stále nezná alespoň základní a potřebné zákony pro řízení města, že bez uzardění ve tváři nedodržuje uzavřené smlouvy, a že si dokonce myslí, že se znění podané žaloby se nedostane do rukou žalovanému a jeho obhájci, tak je vše a všem jasné, jak to s tím čtyřhodinovým vyhledáváním bylo.
 

Pracovník Počet hodin hledání dokumentů Počet nalezených dokumentů
Starostka 2 0
Právnička 2 10
Účtováno celkem 4 10

Takže kalkulace jasná.

No a všechno pokračovalo tím, že jsem jako řádný občan na rozdíl od naší p.s. a městské právničky zákony respektuji a totéž jsem učinil s rozhodnutí Krajského úřadu doručené dne 6.10.2014.

Částku ve výši 520,Kč jsem hned následující den (úterý 7.10.2014) zaslal na účet města s očekáváním okamžitého emailového doručení informací dle písemného vyjádření tajemníka - opětně cituji

„Účtovány  jsou  pouze  mzdové  náklady  na  vyhledávání  požadovaných informací,  a  to  informací,  které  jsou připraveny  k  předání. … Požadované  informace  Vám  budou  zaslány  bezprostředně  po  zaplacení  úhrady...“

Běh náledujících událostí nejlépe osvětlí výtah z mého deníčku

Středa 8 .10.2014           Milý deníčku. V e-mailu nic. Pomalé banky nedoručily platbu ani potvrzení o zaplacení, které běželo z banky přímo na město.


Čtvrtek 9.10.2014          Milý deníčku. V e-mailu zase nic. Asi pomalé z......é banky.


Pátek 10.10.2014        Milý deníčku. V e-mailu úplný h...o. V duchu se omlouvám se z......m bankám a nahlas krátce volám tajemníkovi.


Sobota 11.10.2014         Milý deníčku. V e-mailu úplný h...o. Já makám v kanceláři, úředník ne. Holt měl jsem být úředníkem a ne účetním, který ze svých daní platí úředníky.


Neděle 12.10.2014       Milý deníčku. V e-mailu úplný h...o. Já makám v kanceláři, úřadník ne. Jsem prostě debil - fakt měl jsem být úředníkem a ne účetním, který si ho ze svých daní platí.


Pondělí 13.10.2014       Milý deníčku. V e-mailu jsem kromě pár nových spamů našel zase úplný h...o. Mám ale po ránu dobrou náladu, vyndávám speciální klávesnici (neumožňuje psát sprostá slova) a píšu do městaMěstský úřad Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
563 16  Lanškroun – Vnitřní Město

K rukám:
    rada města Lanškrouna, tajemníka města Lanškrouna a starostky města Lanškrouna

Věc: Stížnosti

Dnes, při pročítání trestního zákoníku, který je teď mým dalším velkým koníčkem, speciálně kolem trestných činů v § 209, 329, 330, jsem si vzpomněl, že jsem dne 10.10.2014 v 11:20  upozornil telefonicky v rozhovoru o délce 39 sekund na telefonním čísle 465385224 tajemníka městského úřadu Ing. Šebrleho na fakt, že i přes fakta o úhradě požadované částky dle Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čj.: MULA 28091/2014, jsem žádné informace do dnešního dne neobdržel.

I přes závěry vyplývající z předcházející textu, mám po ránu dobrou náladu (na dobrou náladu pomáhá čtení volebních výsledků) a proto slušně a zároveň naposledy upozorňuji, že jsem přes splnění svých finančních povinností neobdržel vinou neschopnosti odpovědných osob informace, na které mám ze zákona nárok.

Tímto si tedy stěžuji na práci Ing. Šebrleho, který jak vidno z faktů, nezná či nedodržuje zákon a evidentně není schopen k dodržování zákona přimět ani své podřízené.

Zároveň si stěžuji na Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Čj.: MULA 37974/2013, jejichž soulad s právními předpisy kontrolovala Mgr. Ing. Martina Schenková a která schválil Ing. Jan Šebrle, v ČÁSTI III. Článku 4 , odst. 4.1. Přijímání stížností, pododstavci 4.1.1. a 4.1.6. .
Pravidla v ve jmenovaných pododstavcích zcela ignorují právní nárok občanů České republiky na komunikaci s úřady formou datových schránek, tudíž bez  zaručeného  elektronického  podpisu a svých práv méně znalé občany tak nutí k postupu podání pro ně nevýhodným (příkladem doručením osobně či doplňujícím potvrzení stěžovatelem).  
Neuvedení datových schránek jako komunikačního prostředku v tak důležitém dokumentu jako jsou Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, je dalším důkazem nedostatečných znalostí odpovědných příslušných úředníků města Lanškrouna.

Já jsem se nedostatečnými znalostmi úředníků ošálit nenechal, svá práva znám a proto v rozporu s Vámi přijatými Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností zasílám tyto stížnosti svou datovou schránkou do vaší datové schránky.

                                Roman Krajči
                            ….........................................................
                               zasláno datovou schránkou
 Pondělí 13.10.2014                          Milý deníčku. Je 9:15 a v e-mailu kromě pár nových spamů není úplný h...o. Právnička města mi posílá první šebrlovsky bezprostředně (po 6 dnech) zaslané informace. Mám dobrou náladu, dobrá věc se podařila, zákon zvítězil. Otevírám přílohy a nestačím koukat. Co nestačím koukat, já nevěřím vlastním očím. Oni si snad ze mě dělají kozy. Né, milý deníčku, oni se ze mě fakt dělají prdel. Milý deníčku, kam jsem si kurva dal tu speciální klávesnici, ať můžu psát neradostné pondělní pokračování toho příběhu i pro web i na město a buhví kam ještě.

Roman Krajči
pouhý občan

PS.: Schválně se zeptejte svých firemních účetní, za jak dlouho najdou ve čtyřech šanonech třeba deset faktur nebo deset smluv. Jestli na to potřebují tolik času co město, nabonzujte to majiteli firmy. Sice nám všem přibude nezaměstnaných, ale šéf ušetří a na prémiích Vám přidá.


Více článků k tématu aneb Kam dál?


Bulvár pro pocestné

Oskar Alan

20 X 2014

Mě to nepřekvapuje,Šéba celý život dělal h....o,tak přece po něm něco nemužeš chtít i když sis to zaplatil.Poradím Ti,příště to pětikilo hoď raději do kanálu,vyjde to na stejno.

kolemjdoucí

18 X 2014

Šebrle zřejmě neměl čas, záležitosti v kostele mají určitě přednost. Hold, je to v rukou božích, pane Krajčí

DonKer

18 X 2014

pan Šebrle je vtipnější než Partička, né nadarmo se říká, že je..........(do teček si doplňte co potřebujete), tak arogantního člověka jako je p. Šebrle jsou dlouho nezažil, osobní zkušenost

Neviděl jsem IQ níže, vypařilo se?

18 X 2014

Město má přece elektronický dokumentový management, vyhledat takovou informaci bude trvat maximálně 5 minut, i pokud to bude dělat podobný looser, jako je Šebrle.


vydává: roman fantozzi krajči • vychází v nákladu minimálně 10.000.000 výtisků • všechna práva vyhrazena
sazba a programování: schembera.cz • tisk: grafické studio 555 • kontakt: info@romankrajci.cz