14

Jedlíci či labužníci aneb význam slova gurmán v Lanškrouně díl 21.

V posledním lanškrounském blesku vyšel dopis Jana Kolomého, bývalého starosty, ohledně gurmánů a spol. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě tuto kauzu sleduji, požádal jsem ho o zveřejnění tohoto textu i zde. A dostal jsem ho.

Fakta o restauraci pod radnicí.

V souvislosti s předvolební rétorikou volebních stran do komunálních voleb jsou často uváděny polopravdy a zamlčovány fakta problematiky pronájmu Restaurace pod radnicí.


Úvodem bych  byl rád, aby si každý uvědomil jaká byla tehdy situace v roce 1996. Na náměstí stála již 10 let plechová ohrada, radnice se opravovala a na vybavení interieru včetně nerezové kuchyně v restauraci pod radnicí bylo potřeba více než 2,6 mil Kč. Městská rada proto přijalo nabídku pana Minaře a pana Musila, že zafinancují vybavení restaurace pod podmínkou desetileté garance pronájmu restaurace s tím, že veškeré vybavení se po 10 letech stane majetkem města.

Smlouva byla před 15 lety několik měsíců připravována advokátní kanceláří JUDr. Radomil Macek za konzultace zaměstnanců města a podepsána 2.1.2006. Proti účelu a podmínkám smlouvy nikdo z tehdejší městské rady  ve které byli mimo jiné p.Košťal, p.Šebrle, p.Obr (současní zastupitelé města, současní dva členové rady a předseda majetkové komise), nikdo nic nenamítal. V tomtéž volebním období  mne soukromě navštívil p.Musil a sdělil mi, že končí pod radnicí že bude provozovat pouze restauraci na koupaliště. Restauraci pod radnicí že bude provozovat společnost Gurmán s.r.o.

Dne 20.ledna 1997 po seznámení na radě města  jsem při jednání rady  podepsal dodatečný souhlas, který vycházel z uzavřené nájemní smlouvy ze dne 2.1.2006  bodu IX o umožnění pokračování nástupnictví právnické osobě Gurmán s.r.o. Všichni členové rady města tedy věděli od začátku o všem!

Samozřejmě po stránce právnické lze dnes smlouvě vytýkat mnoho věcí, ale je nutno si uvědomit jaká tehdy byla doba. Vše se řešilo v souladu s tehdejšími zvyklostmi, město Lanškroun nemělo svého právníka na plný pracovní úvazek. Dnes je řada věcí na základě právních výkladů a rozhodnutí soudů různých instancí až po nálezy ústavního soudu řešeno samozřejmě jinak. Smlouva odpovídala době před 15 lety a tvrdím že s restaurací Pod radnicí nebyl až do roku 2007 t.j. do doby  kdy měl pan Minář předplaceno nájemné žádný problém. Domnívám se, že i občané města byli se službami restaurace spokojeni.

Zásadní  řešení celé problematiky nastalo v roce 2007, když skončilo 10 leté osvobození od placení nájmu a nereagování městské rady  při doběhnutí 10-leté výpovědi v dubnu 2008. Není vůbec podstatné zda byl nájemcem pan Minář a pan Musil nebo Gurman s.r.o což je neustále  medializováno ale podstatné je, že výpověď připravená p. Tuháčkem  schválená 16.3.1998 usnesením městské rady č. 66/98 platila jak pro nájemce p.Mináře  tak i společnost Gurmán s.r.o..

Současná Rada města měla na základě platné výpovědi z roku 1998 pouze postupovat dle  současných platných právních postupů. Přestože jsem na existenci výpovědi z nájmu a neplacení nájemného upozorňoval pravidelně na jednáních zastupitelstva města již od roku 2008, nebyla moje upozornění brána na zřetel (viz příkladem zápisy z jednání zastupitelstva). Odpovědí od současných zastupitelů a tehdejších členů městské rady (p.Košťal, p.Obr, p.Šebrle) kteří pro výpověď v roce  1998 na jednání rady  hlasovali, bylo, že o žádné výpovědi nevědí, že si nevzpomínají. Přesto jsem opakovaně upomínal nutnost dohledání této výpovědi a současně jsem se dotazoval na výši  nově stanoveného nájemného po roce 2007. Bohužel až  12.12. 2009 byla výpověď (včetně doručenky a příslušné usnesení Rady města) dohledána. Přesto i po tomto datu rada nekonala jak by měla jednat, t.j, na  základě výpovědi a neplacení nájemného ze strany nájemců zažádat o vyklizení prostor s přivolením soudu.

Je nepochopitelné, že ještě  začátkem roku 2010 jeden z členů současné městské rady emotivně hájil zájmu společnosti p.Mináře. Argumentoval tím, že jedině p.Minář je schopen vést radnici na úrovni špičkové restaurace. Absolutně pomíjel protiprávnost užívání restaurace a především neplacení nájemného městu za tyto prostory.

Celá tato situace ohledně užívání restaurace vyvrcholila pro mne překvapujícím nařízením starosty Košťála, který dal písemně příkaz zaměstnanci p. Švarcovi, na zajištění vyklizení prostor pod radnicí pomocí najaté agentury. Toto své osobní rozhodnutí si starosta nechal až po vyklizení prostor dodatečně odsouhlasit usnesením Rady města. Je obecně známo, že nelze násilně vystěhovat nájemníka i když neplatí nájemné -  vystěhování nájemníka je možné zpravidla jen s přivolením soudu. Je proto samozřejmé, že následný příkaz soudu zněl ve prospěch nájemce tj. na vrácení prostor nájemci.

Na posledním jednání zastupitelstva dne 1.9. 2010 nám bylo oznámeno, že město odeslalo žádost na soud o uvolnění prostor pod radnici - konečně se začíná v této věci postupovat tak, jak se mělo postupovat již v roce 2008.

Teď zní ještě otázka – kdo zaplatí statisíce korun ušlého nájemného, o které vzhledem k finanční situaci nájemce i podnájemce město přišlo.

Všechna předchozí fakta uvádím z důvodu objasnění komplikované situace s Restaurací pod radnicí.

Jan KolomýVíce článků k tématu aneb Kam dál?


Bulvár pro pocestné

Kolomý Jan

4 X 2010

V článku Jedlíci či labužníci aneb význam slova gurmán v Lanškrouně díl 21. je tisková chyba v datu podepsání smlovy - má být správně 1996 a ne jak je omylem uvedeno 2006. Omlouvám se za uvedený překlep.

zde vypsané

1 X 2010

kecy o Vernerovi a jiných podobných nemají žádnou hodnotu.Za 14 dnů jsou volby,tak se ukažte.Toto není agitka za ML,já taky ještě nevím koho volit,ale vím,koho volit nebudu-KDU-ČSL!!!

řadový úředník MÚ

29 IX 2010

Verner se na radě začatkem roku zastával Mináře tak, že řval až to bylo slyšet na horní chodbě vestibulu radnice a procházející se náramně bavili jeho "klientským kapitalismem" který pořad kritizuje. Bohužel káže vodu ale sám pije víno. Jinak jeho stil hloupého řvaní a dělání z ostatních blce je pro toho kdo s ním měl co do činění dostatečně znám. Co kdyby jednou městu škody které s Košťalem způsobili svým rozhodováním o Restauraci pod radnicí měli zaplatit?

pravidelný čtenář

29 IX 2010

Pro koumese: Já nemám Vernera jako zastánce :-)

Pravidelnému čtenáři od koumese

29 IX 2010

Jo a vemte s sebou i Urbana a Košťála. A svého zastánce Vernera. A nahrajte to na kameru. Ať lidi viděj jak se dělá lanškrounská politika. To by byla sestava - Pravidelný čtenář, Kolomý Krajčí a ten zbytek. A určitě by byla i sranda. Pravidelný čtenáři - nech si to na zastupitelstvo - tam je větší publikum a komedie je tam furt.

pravidelný čtenář

29 IX 2010

A nezajdeme to tam dolů probrat na kafe? :-)


vydává: roman fantozzi krajči • vychází v nákladu minimálně 10.000.000 výtisků • všechna práva vyhrazena
sazba a programování: schembera.cz • tisk: grafické studio 555 • kontakt: info@romankrajci.cz